Προφίλ Λάστιχα

Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται στα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το ελαστικό με τον κωδικό 016 είναι συμβατό με τα περισσότερα ψυγεία και δεν υπάρχει ελάχιστο όριο τεμαχίων για παραγγελία.

Στους υπόλοιπους κωδικούς ελαστικών η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 300 τεμάχια.

Κωδικός: 011

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 011

Κωδικός: 013

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 013

Κωδικός: 014

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 014

Κωδικός: 015

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 015

Κωδικός: 016

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 016

Κωδικός: 017

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 017

Κωδικός: 019

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 019

Κωδικός: 020

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 020

Κωδικός: 021

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 021

Κωδικός: 022

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 022

Κωδικός: 028

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 028

Κωδικός: 031

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 031

Κωδικός: 033

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 033

Κωδικός: 036

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 036

Κωδικός: 051

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 051

Κωδικός: 053

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 053

Κωδικός: 054

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 054

Κωδικός: 058

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 058

Κωδικός: 059

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 059

Κωδικός: 060

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 060

Κωδικός: 076

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 076

Κωδικός: 083

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 083

Κωδικός: 101

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 101

Κωδικός: 103

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 103

Κωδικός: 105

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 105

Κωδικός: 106

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 106

Κωδικός: 120

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 120

Κωδικός: 205

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 205

Κωδικός: 225

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 225

Κωδικός: 314

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 314

Κωδικός: 501

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 501

Κωδικός: 503

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 503

Κωδικός: 507

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 507

Κωδικός: 509

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός 509

Κωδικός: A1

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός Α1

Κωδικός: V3

Λάστιχο ψυγείου Κωδικός V3

Διαθέσιμα Χρώματα

Χρώματα για λάστιχα ψυγείου
Χρώματα για λάστιχα ψυγείων